Uszczelnienia Techniczne

Uszczelnienia Techniczne

Projektowanie Produkcja Sprzedaż

Uszczelnienia Techniczne

Znaczenie uszczelnień technicznych

Uszczelnienia techniczne ze względu na przeznaczenie i pełnione funkcje należą do podstawowych części maszyn i urządzeń. Właściwy ich dobór zapewnia długotrwałą i bezproblemową pracę wszystkich podzespołów w nich występujących. W przemyśle samochodowym, lotniczym i w medycynie uszczelnienia pełnią tak istotne funkcje, że od ich właściwej pracy zależy bezpieczeństwo, zdrowie, a nawet życie ludzkie.

Opis uszczelnień technicznych

Uszczelnienia techniczne są to elementem części maszyn, które umiejscowione są najczęściej na styku dwóch elementów maszyn i urządzeń. Stosowane w celu zapobiegania powstania nieszczelności i w efekcie wycieku czynnika z przestrzeni roboczej urządzenia i zabezpieczeniu tej przestrzeni przed szkodliwymi czynnikami, np. pyłem, wilgocią, itp. Uszczelnienia techniczne wykonane są najczęściej z różnych mieszanek gumowych, czasami z tworzyw sztucznych, przez to posiadają odmienne właściwości oraz odporność np. chemiczna, termiczna i mechaniczna. W zależności od potrzeb i przeznaczenia uszczelnienia techniczne mogą przyjmować różne kształty tak, aby spełniały wyznaczone im zadania. Ponieważ uszczelnienia techniczne pracują w bardzo wymagających warunkach tj. wysoka i/lub niska temperatura, zmienne ciśnienie i obciążenie mechaniczne, muszą podlegać okresowym przeglądom i jeśli zachodzi taka potrzeba okresowej wymianie. Pozwala to w sposób bezawaryjny i efektywny użytkować wszystkie urządzenia i maszyny w których one występują.